یک ماه
اکانت طلایی 9 سرویس

با قابلیت باز کردن فیسبوک و یوتوب

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

موبایل ، ویندوز و مکینتاش

کیفیت و سرعت بالا

تک کاربره
قیمت 5000 تومان
سه ماهه
اکانت طلایی 9 سرویس

با قابلیت باز کردن فیسبوک و یوتوب

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

موبایل ، ویندوز و مکینتاش

کیفیت و سرعت بالا

تک کاربره
قیمت 12000 تومان
شش ماهه
اکانت طلایی 9 سرویس

با قابلیت باز کردن فیسبوک و یوتوب

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

موبایل ، ویندوز و مکینتاش

کیفیت و سرعت بالا

تک کاربره
قیمت 21000 تومان
یک ساله
اکانت طلایی 9 سرویس

با قابلیت باز کردن فیسبوک و یوتوب

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

موبایل ، ویندوز و مکینتاش

کیفیت و سرعت بالا

تک کاربره
قیمت 35000 تومان